Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. In het SOP van OBS 't Hout vindt u informatie over:
  • Ondersteuning door OBS 't Hout zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.