Kinderopvang

Kinderen kunnen van voor- en naschoolse opvang gebruik maken. Uit de enquête is gebleken dat een merendeel van de ouders het prettig vindt om dit op een andere locatie dan in de school te organiseren.

We zorgen zelf voor een goede aansluiting tussen de tijd dat uw kind op school zit en de opvang buiten de gewone schooluren. Een goede aansluiting van onderwijs en opvang vinden we belangrijk. Het moet veilig en goed geregeld zijn zodat u weet dat uw kind in goede handen is. Dit betekent niet dat de school de opvang ook zelf verzorgt. We laten dit verzorgen door een professionele organisatie vóór en ná schooltijd, van 7.30 uur in de ochtend tot 18.30 uur. De opvang is te bereiken via een kort en veilig voetpad (in 5 minuten). De kinderen worden voor schooltijd gebracht en na schooltijd door hen gehaald. We hebben een 'warme' overdracht.
De aanmelding gaat via Spring Kinderopvang, locatie Maraboe. 

Maraboe is specifiek ingericht voor kinderen. Maraboe biedt kinderen en ouders een veilige opvang in een geborgen sfeer. 
De grotere kinderen worden door Spring opgevangen vlak naast de school in de accomodatie van voetbalvereniging Mierlo-Hout. Zij kunnen bij goed weer gebruik maken van de velden.

Tot ruim 90 procent kosten kunt u terug krijgen via de kinderopvangtoeslag. U betaalt de kosten van de opvang zelf. Maar als u werkt krijgt u minimaal een derde tot ruim 90 procent terug via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Via www.toeslagen.nl kunt u berekenen wat u terugkrijgt.

Om een indruk te krijgen van de buitenschoolse opvang bij Maraboe kunt u altijd een afspraak of informatie opvragen op tel. 0492-532242 of www.spring-kinderopvang.nl.

Ouders beslissen zelf naar welke opvang hun kind/kinderen gaat/gaan. Diverse kinderen gaan ook naar andere voor- en naschoolse opvang zoals bijvoorbeeld Villa Vrolijk. Voor informatie zie www.kdv-villavrolijk.nl.