Notulen

Via onderstaande data kunt u de notulen van de medezeggenschapsraad nalezen.


 Notulen 14-03-2022

 Notulen 17-01-2022

 Notulen 08-11-2021

 Notulen 20-09-2021