Notulen

Via onderstaande data kunt u de notulen van de medezeggenschapsraad nalezen.

► Notulen 12-11-2018

► Notulen 10-09-2018

► Notulen 11-06-2018

► Notulen 14-05-2018

► Notulen 19-03-2018

► Notulen 29-01-2018


► Notulen 06-11-2017

► Notulen 18-09-2017