Hoofdluis

Kort na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Op de schoolkalender treft u hierover meer informatie aan.

Via onderstaande link vindt u informatie over hoofdluis in een folder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

► Folder hoofdluis