Schoolgids

In de schoolgids vindt u informatie over de doelen, werkwijze en organisatie van ons onderwijs. Verder bevat de schoolgids allerlei praktische gegevens. In een goede en open sfeer wordt door kinderen en leerkrachten hard gewerkt, hetgeen tot uiting komt in de goede kwaliteit van ons onderwijs.
Steeds zijn we erop gericht om de goede kwaliteit te verbeteren.

We hopen, dat de schoolgids (naast andere informatie), ertoe bijdraagt, dat eenieder, die bij de school betrokken is, de verdere ontwikkeling van de school mede vorm geeft in de komende jaren. We nodigen u van harte uit.

We hechten aan goede informatie naar ouders, verzorgenden en andere belangstellenden. Nieuwe ouders ontvangen een kleuterinformatiefolder waarin allerlei praktische zaken over school aan de orde komt.

De Schoolgids wordt uitgereikt bij inschrijving van nieuwe leerlingen en op verzoek aan ouders/verzorgenden in het begin van het nieuwe schooljaar.

Hebt u na het lezen van de schoolgids nog vragen en/of opmerkingen, dan zullen we u graag te woord staan. De deur staat altijd open.

 Schoolgids Openbare Basisschool 't Hout 2023/2024