Bestuur

Stichting Openbare Basisscholen Helmond

Directeur-bestuurder: mw. Lieke van de Ven
Bezoekadres: Panovenweg 1-7, 5708 HR Helmond
Postadres: infobestuurskantoor@obsh.nl
Telefoon: 0492-476766
Website: www.obsh.nl