Notulen

Via onderstaande data kunt u de notulen van de ouderraad nalezen.

► Notulen 03-10-2022

► Notulen 15-11-2021


► Notulen 08-02-2021