Onze school

In Mierlo-Hout  is OBS 't Hout de enige openbare school. De kinderen op school zijn een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school is neutraal en schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Er is geen voorkeur voor een bepaalde (geloofs)richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t maar samen.

Openbare Basisschool 't Hout werd in 1974 opgericht door de Gemeente Helmond. Dit gebeurde nadat ouders uit de wijk daarvoor diverse acties hadden ondernomen. OBS 't Hout is dus een school die door ouders bevochten is. Het was de tweede openbare school in Helmond. 

We zorgen voor een heel veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde school. In een gezellige sfeer wordt er hard gewerkt om goede resultaten te behalen. We besteden veel tijd aan leren, het versterken van het zelfvertrouwen, het omgaan met elkaar, het ervaren van gevoelens en het ontdekken van mooie dingen. We hebben duidelijk voor ogen wat het individuele kind van ons vraagt, wat het aankan en hoe we het zo goed mogelijk kunnen helpen opdat het kind maximaal presteert. Heel belangrijk vinden we dat het kind zich goed voelt. We geven extra instructie voor kinderen die het nodig hebben.

Rode draad is: betrokkenheid, creativiteit. Het geeft een goed gevoel om te zien hoeveel ouders en instanties uit Mierlo-Hout de school op allerlei manieren ondersteunen en een warm hart toedragen. 

De school heeft een goede naam en daar zijn we trots op. Gericht op de toekomst willen we die hoog houden. 

U krijgt door het lezen en het kijken naar de website een eerste indruk van hetgeen er allemaal op school gedaan wordt. Wij nodigen u van harte uit eens een keer een kijkje te komen nemen in de school als deze 'in bedrijf' is. We zijn trots om over onze school te mogen vertellen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken. U kunt dan op al uw vragen antwoord krijgen en u krijgt een rondleiding door de school. Zo kunt u nog een beetje meer de gezellige leerzame sfeer proeven.
We hanteren op onze school een zogenaamd plaatsingsbeleid. Dat beleid regelt de plaatsing van nieuwe leerlingen op de school tot een onderwijskundig verantwoord maximum aantal leerlingen in een groep. Aan de hand van de regels die in het plaatsingsbeleid zijn vastgelegd besluiten we over toelating van nieuwe leerlingen in bestaande groepen.
Het plaatsingsbeleid is op aanvraag beschikbaar.