Welkom op de website van Openbare Basisschool 't Hout in Helmond
 
OBS 't Hout is in 1974 op initiatief van een groep ouders opgestart. Het is de enige openbare basisschool in Mierlo-Hout.
Ons motto: niet a-p-a-r-t maar samen. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten werken we aan de toekomst van onze leerlingen
en 'onze' school.

Kinderen komen op OBS 't Hout in een veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde omgeving terecht.
Leren, ontdekken, creativiteit, zelfvertrouwen, welbevinden en omgaan met elkaar, zijn belangrijke thema's bij ons op school.
Met veel aandacht voor het individuele kind en zijn/haar behoeftes, helpen we leerlingen maximaal presteren.

► Een openbare bibliotheek in de school
► Een Schakelklas, een Topklas en 2 Hi/Level groepen
► Engels in alle groepen (1 t/m 8)
► Officiële Rots & Water school
► Goede resultaten
► Gespecialiseerd in meer-en hoogbegaafdheid en dyslexie
► Extra instructie aan kinderen die het nodig hebben

We zijn trots op onze school en de steun die we krijgen van ouders en instanties uit Mierlo-Hout.