Aanvraag kennismaking / rondleiding

We vinden het belangrijk dat ouders de gelegenheid krijgen om een goede schoolkeuze te maken. We hechten eraan dat ouders een school kiezen die bij hen en hun kinderen past. We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren. Voor het aanvragen van schriftelijke informatie en/of een afspraak met de directeur kunt u het betreffende formulier invullen. Dit vindt u terug via het menu, onder 'Formulieren'.

P.S.
Opvang kinderen voor- tussen- en naschools van 7:30 uur tot 18:30 uur (zie 'kinderopvang' en 'overblijven')